Проектиране на кухня

Проектирането на кухнята в едно жилище е доста важна и специфична дейност и обикновено изграждането на интериора му е логично да започне точно от кухнята. Това е така заради необходимостта кухнята да съчетава:
– прецизната функционалност на една „кулинарна лаборатория”;
– стиловото единство на мебелите, електроуредите и детайлите в избрания от клиента стил;
– здравината , устойчивостта и надежността на шкафовете, механизмите и всички елементи в кухненското оборудване;
– правилно цветово и естетическо съчетаване на всички елементи според големината и характерните особености на помещението и изискванията на клиента;
– техническо инсталационно обезпечаване.

За целта проекта на кухнята трябва да притежава:
– план-разпределение на помещението с разположението на всички шкафове и електроуреди;
– разгъвки на стените с вертикален изглед на мебелите;
– детайлни технически схеми на ВиК и ел. инсталации, аспирация и осветление.
– при необходимост – детайлни схеми на каменна подова настилка и стенна облицовка;
– 3D визуализация.